Lycka är att ha en kompis att klia och klias av! Sytske och Silke.